Utbildningar

Utbildningar

Vi erbjuder utbildningar inom injektionsbehandlingar. Våra utbildningar hålls utav leg. distriktssjuksköterska. Efter avslutad utbildning erhålls diplom. Nedan ser ni de utbildningar vi erbjuder.

AVANCERAD PRP / VAGINOVA© UTBILDNING

Både tidigt och sent i livet kan kvinnor drabbas av problem som torra slemhinnor och stressinkontinens, lichen sclerosus, svårighet att få orgasm och andra problem som kan vara svåra att tala om och svåra att behandla. Internationellt finns forskning som visar att behandling med PRP kan minska urinläckage, torra slemhinnor, sexuella funktionsproblem och lichen sclerosus. PRP är en helt naturlig behandling, där eget blod används, utan risk för allergiska reaktioner. Plasmans förmåga att stimulera tillväxtfaktorer läker och föryngrar vävnad.

På denna kurs lär du dig utföra behandlingar med PRP i det vaginala området.

BESKRIVNING

Under den teoretiska delen går vi igenom följande:

Vid behov, genomgång av vad PRP är och genomgång hur PRP centrifugering  går till.
Hur ser marknaden ut idag?
Anatomi i aktuellt område och teknik, placering av injektionerna.
Vilka typer av besvär/tillstånd som Vaginova kan hjälpa.
Kundbemötande och konsultation.
Förbrukningsmaterial och leverantörer.
Praktik.

Efter kursen erhåller du certifikat för avancerad PRP / Vaginova utbildning.

BEHÖRIGHET

Grundläggande PRP utbildning
Legitimerad sjuksköterska
Legitimerad tandläkare / läkare

Ta med giltig legitimationsbevis vid kursstart.

PRIS

12 500 SEK exkl moms

Ladda ner kundbroschyr

BOKA

 


GRUNDLÄGGANDE PRP UTBILDNING

För att utveckla dina kunskaper ännu mer inom injektions branschen och kunna ge dina klienter ett större utbud av behandlingar så erbjuder vi en utbildning i Platelet-rich plasma, även kallat PRP.
Du som behandlare kommer kunna nå ut till ett större klientel, då alla klienter inte vill, kan eller blir rekommenderade att göra filler och toxin behandlingar.

PRP är en behandling som kan ge många olika resultat beroende på i vilket syfte du utför behandlingen. Behandlingen görs ofta i hårbotten för att stimulera döende hårceller och på så sätt motverka håravfall men den utförs också för att motverka akne ärr, aktiv akne och som ett hudföryngring alternativ.

BESKRIVNING

Under den teoretiska delen går vi igenom följande:

Anatomi
Fakta om PRP
Användningsområden och kandidater
Tekniker och metoder
Utrustning och förbrukningsmaterial
Risker och komplikationer
Förväntningar och resultat
Praktik

Efter kursen erhåller du certifikat för PRP utbildning.

BEHÖRIGHET

Giltig legitimation hos socialstyrelsen.

Legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Ta med giltig legitimationsbevis vid kursstart.

PRIS

12 500 SEK exkl moms

BOKA