Rökavvänjning

Beskrivning

Rökavvänjning Samtalsterapi

Att vara daglig rökare och att vara tobaksberoende.
Tobak, nikotin är starkt vanebildande som ger ett beroende. Nikotin i tobaken är hjärnans belöningssystem så att man måste tillföra nikotin för att inte må dåligt.
De flesta rökare vet att rökning är starkt kopplat till negativa hälsoeffekter och de flesta vill sluta.
Som rökare upplever man dock ofta psykologiska fördelar eller kan det vara ett sätt att koppla av och hantera stress.
Många gånger röker man utan att uppleva ett röksug. Rökning består av både ett kemiskt såväl som psykologiskt och socialt beroende, vilket innebär att det är en vana som kan vara svår att bryta.

Varför ska man sluta röka?
När man slutar röka minskar risken avsevärt att man drabbas av allvarliga sjukdomar. Som rökare har man en betydligt ökad risk att drabbas av olika former av cancer, kronisk lungsjukdom och hjärt-/kärlsjukdom. Har man möjlighet att själv återfå kontrollen över sin nikotinvana blir konditionen förbättrad, hy och tänder vackrare och man får bättre lukt- och smaksinne och friskare andedräkt. Många av de positiva hälsoeffekterna ses dessutom snabbt efter att man slutat röka, redan efter några minuter normaliseras blodtryck och puls och efter några veckor kan man själv märka förbättringar i kondition och lungkapacitet.

Att sluta röka.
Till att börja med är det bra att kartlägga sitt rökbeteende. Notera varje cigarett samt när, var och varför du röker den och skatta sedan hur stort ditt rökbegär var innan du rökte cigaretten.

Nikotinläkemedel i Beredningsformer
Tuggummi, 2 och 4 mg Plåster, 16 timmars i 3 styrkor
Plåster, 24 timmars i 3 styrkor Inhalator m m.
Läkemedlet
Vareniklin (Champix)
Vareniklin har dubbel verkan. Vareniklin verkar dels som agonist – den binder till nikotinreceptorerna i hjärnans belöningssystem och utövar en måttlig egenstimulerande effekt som ger den nikotinberoende.

Undrar du över något? Boka en 60min gratis konsultation!

Kategori:

⨯ Alla kategorier