Håravfall

Beskrivning

Varje människa har ca 100-150.000 hårsäckar på huvudet. Hårsäckarna ligger samlade i hårsäcksgrupper (follicular units) med 1-4 hårstrån. Alla hårsäckar har en livscykel med växtfas och vilofas. Efter vilofasen ligger hårsäcken tom tills ett nytt hårstrå bildas. Varje dag tappar man 100-200 hårstrån. Tappar man mer än så är det fråga om någon typ av håravfall.

Ärftligt håravfall, är den vanligaste typen av håravfall hos både män och kvinnor. Ärftligt håravfall drabbar bara övre delen av huvudet. Orsaken till håravfallet sitter i själva hårsäcken, inte i skalpen.

Manligt ärftligt håravfall är vanligare ju äldre man är, i 50-års åldern är de flesta män mer eller mindre tunnhåriga. Tunnhårighet hos män börjar oftast med att vikarna och hårfästet kryper uppåt samtidigt som den kala fläcken på hjässan ökar. Så småningom möts de kala partierna.

Kvinnligt ärftligt håravfall förekommer i vissa släkter och anses liksom det manliga ärftliga håravfallet bero på hormonella förändringar och försämrad blodcirkulation. Kvinnligt ärftligt håravfall drabbar en oval uppe på huvudet och kvinnor kan bli kraftigt utglesade men aldrig helt kala.

Undrar du över något? Boka en 60min gratis konsultation!

Kategori:

⨯ Alla kategorier