Taktil massage

I vården används beröringsmassage, taktil massage, som en behandling för att minska stress, oro och ångest. Det är en form av långsam, mjuk massage av huden medan mer traditionell massage också omfattar de underliggande musklerna.

Boka

Bokning sker via bokadirekt.se